Vodskov Skole – Ombygning og modernisering af klassefløje og faglokaler

Projektet omfatter ombygning og modernisering af Vodskov Skole, som vil sætte sit tydelige spor på hele skolen, og danne en helt ny ramme for læring i tråd med skolens vision og pædagogiske praksis.

Vodskov Skole er en 3 sporet folkeskole fra 0.-6. klasse og 4 sporet fra 7.-9. klasse med ca. 593 elever. Udover de almindelige klasser er der 8 centerklasser, som rummer elever med Aspergers Syndrom, udviklingsforstyrrelser mv. I alt er der ansat ca. 65 lærere og 34 pædagoger.

Vodskov Skole er bygget i 2 plan og består af en ældre indskolingsafdeling, 2 store fløje forbundet af skolens PLC (Pædagogisk Lærings Center), en stor aula samt 2 gymnastiksale. Skolen har desuden god faglokalekapacitet. Det pædagogiske læringscenter har en central placering “midt” i skolen. Skolen har også gode udendørs idrætsfaciliteter til rådighed.

Skolens samlede bruttoareal er mere ca. 8 400 m2 og det område som renoveres og moderniseres, er på ca. 6800 m2 fordelt på kælder, stue og 1. sal. Ombygningen og moderniseringen indeholder blandt andet forbedret indretning og inddragelse af gange i undervisningsmiljøet, renovering af overflader herunder forbedret rumakustik, nye og renoverede toiletter, renovering af faglokaler, deludskiftning af tekniske installationer herunder forbedring af indeklimaet mv.

Fakta

 • Bygherre:
  Aalborg Kommune
 • Etageareal:
  6800 kvm
 • Anlægsbudget:
  28 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Hovedentreprise
 • Projektrolle:
  Alle ingeniørydelser med projektforslag, hovedprojekt, projektering, fagtilsyn
 • Samarbejdspartner:
  ERIK Arkitekter A/S, der er totalrådgiver
 • Aflevering:
  2022