VivaBolig – Annebergvej, Aalborg – 111 almene Boliger

Byggeriet omfatter 113 boliger fordelt på 67 små (50 kvm i et plan) og 46 store (85 kvm i to plan) huse på Annebergvej i Aalborg.

Boligerne skal anvendes til midlertidigt ophold for de af kommunens ældre, som i perioder har brug for hjælp og rehabilitering. Udover boliger skal bebyggelsen indeholde servicearealer og fællesfaciliteter med mulighed for genoptræning og forskellige sanseoplevelser.

Ideen med bebyggelsen på Annebergvej er at skabe et naturligt fællesskab for beboerne. Som en tæt enklave i Vestbyens store kolonihaveområde understøttes det store fællesskab i form af opholds- og aktivitetsmuligheder på både grønne og befæstede fællesarealer mellem husene. Dernæst understøttes det lille fællesskab gennem boligernes indretning og orientering mod fælles adgangsarealer for at styrke naboskabet, den sociale kontakt og interaktion.

Karakteren af bebyggelsen er tænkt som et enkelt arkitektonisk udtryk – materiale og farvemæssigt – men hvor kombinationen af boligtyper og spring i facader giver en oplevelsesmæssig variation. En variation der skaber rum til mennesker. Den overordnede disponering og arkitektur tager afsæt i områdets tætte, lave og grønne karakter. Byggeriet tilstræbes en skala, der harmonerer med lokalmiljøet og indpasser sig i omgivelserne – bl.a. via smalle bygningskroppe og varierende højder. Bebyggelsen skal sikres et ensartet og sammenhængende arkitektonisk udtryk gennem proportionering og et enkelt materiale- og farvevalg.

Fakta

 • Bygherre:
  VivaBolig, Aalborg
 • Etageareal:
  7.302 kvm og 80 parkeringspladser
 • Anlægsbudget:
  100 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Begrænset udbud i totalentreprise på baggrund af dispositionsforslag
 • Projektrolle:
  Harde Larsen er underrådgiver og varetager alle ingeniørydeler, herunder bærende konstruktioner, kloakanlæg, VVS, EL, ventilation, energi og bæredygtighed
 • Samarbejdspartner:
  Friis & Moltke Architecture, der er totalrådgiver
 • Udført:
  Projektering pågår