Udvidelse af Vestbjerg idræts- og kulturcenter

Vestbjerg Kultur og idrætscenter er en udbygning af den 30 år gamle Vestbjerg hal til et kultur- og idrætscenter, så det fremover kan danne rammen om mange forskellige idræts- og kulturaktiviteter. Hallen skal udover de klassiske idrætsfunktioner kunne tiltrække nye brugere og skabe en udvikling af et integreret og spændende foreningsliv i Vestbjerg. Aktiviteter som møder, foredrag, fællesspisning osv. skal på samme måde som idrætten skabe et spændende miljø for borgerne i byen.

Udvidelsen kobler sig på den allerede eksisterende rute mellem skole, hal og byen samt fodboldbanerne og skaber mulighed for en ny synergi og samlingsplads mellem områdets forskellige funktioner. Bygningen skal på en naturlig måde invitere gæster indenfor i løbet af hele dagen og være et naturligt omdrejningspunkt for områdets aktivitet.

Cafeen er bygningens hjerte og den centrale placering giver allerede ved ankomsten et godt overblik over hallen. Et stort vindue fra cafeen giver gæsterne mulighed for at opleve hallens sport på nært hold.

Haludvidelsen og aktivitetsstrøget er sammen med til at skabe et helt nyt aktivitetscenter i området, hvor sport, læring og leg kombineres. Der skabes visuelle forbindelser på tværs, mellem inde og ude, og mellem eksisterende og nye arealer.

Fakta

 • Bygherre:
  Aalborg Kommune
 • Etageareal:
  Tilbygning med 1100 kvm samt ombygninger i koblingszonen
 • Anlægsbudget:
  22 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Udbud i totalentreprise på baggrund af udvidet myndighedsprojekt
 • Projektrolle:
  Alle ingeniørydelser omfattende byggeprogram, forslag, myndighedsprojekt, udbud, bygherretilsyn og bygherrerådgivning i udførelsesfasen
 • Samarbejdspartner:
  Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, der er totalrådgiver
 • Udført:
  2021