Rigshospitalet Glostrup – Neurorehabiliteringshuset

På Rigshospitalet Glostrup bliver der bygget et nyt neurorehabiliteringshus, der skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og genoptræning af patienter med skade på hjerne og rygmarv fra hele Østdanmark.

Huset er tilpasset genoptræning i alle hjørner, kroge og på fællesarealer for at give patienterne den bedst mulige start på deres videre liv og forsøge at skabe fornyet livskvalitet. Det bliver for mange patienter et liv, hvor der er mange ting, der skal læres på ny, eller hvor noget man kunne engang skal udføres på en ny måde. Derfor inddrager Rigshospitalet Glostrup også både patienter, pårørende og personale i udviklingen af huset så der i planlægningen kan drages nytte af de mange erfaringer og blive inspireret til innovative løsninger til både træning og pleje.

Neurorehabiliteringshuset skaber god plads til genoptræning af patienter med sine 125 enestuer. Herudover vil udendørs træningsarealer og forskellige værksteder give gode muligheder for at variere hverdagen. Det nye hus skal rumme alle livets aspekter fra ro og privatliv til snak og fællesskab, kombineret med den bedste behandling og genoptræning på højt niveau både nationalt og internationalt.

Ud over 125 enestuer med eget toilet og bad indeholder huset ambulatorier, træningsrum, multihal, varmtvandsbassin, forskningslaboratorier og avanceret rehabiliteringsteknologi.

 

 

Fakta

 • Bygherre:
  Region Hovedstaden
 • Etageareal:
  25.000 kvm tilbygning og mindre ombygninger
 • Anlægsbudget:
  800 mio. kr., heraf 600 mio. kr. i håndværkerudgifter
 • Projektteam:
  Aart Architechts og Nordic - Office of Architecture som totalrådgiver og underrådgiverne Harde Larsen Rådgivende Ingeniører A/S, Buro Happold ApS, Marianne Levinsen Landskab ApS samt Niras A/S
 • Projektrolle:
  Harde Larsen forestår ydelser vedr. tekniske installationer, energi og bæredygtighedsledelse i henhold til DGNB. Efter vundet konkurrence blev en omfattende brugerproces gennemført med efterfølgende udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt
 • Kvalitetssikring:
  Kvaliteten i projektet sikres ved fagspecifik og tævrfaglig granskning og i hver fase
 • Udført:
  Færdiggørelse af hovedprojekt pågår. Udbud starter medio 2019