Renovering af afd. 6, Koktved, Frederikshavn Boligforening

Projektbeskrivelse

Renoveringen omfatter 102 boliger fordelt på 8 stk. 3-etagers bygninger opført i 4 rækker samt servicehus og gildesal beliggende på Plantagevej 20-30 og Finnsvej 50-63 i Frederikshavn. Projektet er støttet af Landsbyggefonden og skema A er godkendt.
Der er udarbejdet helhedsplan, som beskriver en række tiltag, herunder udbedring af en række skader på eksisterende bebyggelse, forbedring af tilgængeligheden, således at 30 boliger laves om til handicapvenlige boliger med elevator. Herudover gives alle lejligheder et kvalitetsløft med nye badeværelser, overflader og inventar.
Omgivelserne renoveres i mindre omfang med nye stier, opholdsrum og forbedringer med tryghedsskabende belysning.
Bebyggelsen udgør tilsammen 8.338 m2 boliger – herudover kælder, opgange og udhuse.

Renoveringsprojektet består af følgende arbejder:

-Komplet udskiftning af klimaskærm, herunder facader, tag, vinduer og døre.
-Udskiftning af terrændæk samt sikring af sætningsskader ved betonfundamenter i kældre.
-Udskiftning af alle indvendigt kloakanlæg til yderside fundament.
-Delvis udskiftning af udvendigt kloakanlæg.
-Komplet udskiftning af vand-, varme- og el-installationer.
-Udskiftning af altaner.
-Ombygningsarbejder ifm. sammenlægning og renovering af boligerne.
-Renovering af alle indvendige overflader.
-Nye badeværelser samt nyt køkken-, bad- og garderobeinventar i boligerne.
-Nye ventilationsanlæg i alle boliger.
-Udvendige anlægsarbejder, herunder renovering af udvendige trapper, ny belysning, nye stier, ramper, beplantning mv.
-Trapperum malerbehandles.
-Udskiftning af tag på Varmemesterbygning (Pedelværksted og kontor)
-Udskiftning af tag på Fælleshuset. Derudover skal fælleshuset have nyt terrændæk og flisegulvet ved indgangshall, samt ombygning af toiletforholdene, således de lever op til handicapkrav.
-Hævning af terræn, således at der er tilgængelighed frem til fælleshuset

Fakta

 • Bygherre:
  Frederikshavn Boligforening
 • Etageareal:
  8.338 m2
 • Anlægsbudget:
  100 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Totalentreprise på baggrund af forslag
 • Projektrolle:
  Underrådgiver og varetager alle ingeniørydelser vedr. forslag, udbud i totalentreprise samt bygherrerådgivning i udførelsesfasen
 • Samarbejdspartner:
  Arkitektfirmaet Hovaldt
 • Udført:
  2021-2023