Region Syddanmark – Nyt OUH

OUH2Projektkonkurrence om etablering af Nyt Universitets Hospital i Odense. Det samlede bygningskompleks er planlagt til at udgøre 240.000 m2. Søren Harde Larsen medvirkede som ingeniørfagdommer i 2010-2011.

Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitets hospital i Odense. Det vil blive til i perioden frem til 2020-21, og bliver placeret i Odenses sydøstlige bydel umiddelbart syd for Syddansk Universitet (SDU).

Sammen med hospitalet skal opføres et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (SUND) som en del af SDU.

Projektet er valgt

Den 28. juni 2011 blev vinderen af projektkonkurrencen om Nyt OUH og SUND afsløret, og det vindende Konsortium, Medic OUH I/S, er sammen med projektorganisationen begyndt arbejdet frem mod byggestart i 2015. Vinderprojektet er kendetegnet ved at være åbent og tilgængeligt, med den menneskelige skala og inddragelse af landskabets kvaliteter som centrale elementer. Nyt OUH og SDU danner en bygningsmæssig akse, en stærk bydel, der kommer til at udgøre en naturlig del af Odenses samlede bystruktur. Den nye bydel rummer sygdomsbehandling, forskning, uddannelse, undervisning og udvikling, og byder på optimale vilkår for innovative samarbejder mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv, med mulighed for at tiltrække og fastholde nationale og internationale kompetencer i et vidensmiljø i verdensklasse.

Hospitalet i landskabet

OUH3Det nye byggeri bevarer og forstærker de eksisterende værdifulde landskabelige hovedtræk. Det omgivende landskab inddrages i anlægget, ved at lade de blå vådområder og grønne haver og skove trænge ind mellem bygningerne, så naturens værdier bliver nærværende, og medvirker til at skabe sundhed og trivsel for patienter, pårørende, medarbejdere og studerende. Hospitalet i landskabet får en varieret rigdom af naturoplevelser, hvor områdets dyre- og planteliv får plads i uderummene i hospitalets midte og langs bygningsanlæggets midterakse. På denne måde bidrager arkitekturen til at styrke den eksisterende flora og fauna, og naturen forstærker hospitalets arkitektoniske udtryk.

Fakta

 • Grund og byggeri
  (somatik og psykiatri).
  Indkøbt grundareal: 780.000 m2.
  Bruttoetageareal: somatik 212.000 m2 + psykiatri: 24.692 m2
 • Antal senge
  Somatiske senge 714 heraf 70 intensivsenge og 88 akutsenge. Psyk senge 139
 • Projektøkonomi
  Byggeri: 6,3 mia. kr. somatik, hertil 600 mio kr. psykiatri.
 • Projektrolle:
  Søren Harde Larsen var fagdommer
 • Udført:
  2011