Region Sjælland, Næstved Sygehus – stamcellelaboratorium

Byggeriet omfatter tilbygning på 150 m2 omfattende en selvstændig laboratoriebygning til stamcelleforskning, som anvendes af Klinisk Immunologisk afdeling.

Laboratoriet består af renhedsklasse B laboratorie med 2 stk. renhedsklasse A lafbænke, 1 stk. renhedsklasse B sluse, 1 stk. renhedsklasse C sluse og forskningslaboratorie, hvor der bl.a. udføres forberedende arbejde til det rene laboratorie. Byggeriet er designet så det tager udgangspunkt i den eksisterende hospitalsstruktur og falder godt ind i omgivelserne.

Kvaliteten i projektet er sikret ved gennemførelse tværfaglig granskning og ved granskning af de enkelte fagområder i hver fase. I udførelsesfasen er fagtilsyn gennemført i henhold til tilsynsplan herunder stikprøvekontrol af entreprenørernes kvalitetssikringsmateriale. Rådgivning vedr. apparatur og teknisk udstyr.

Herudover har Harde Larsen projekteret specialinstallationer og udført kvalificering og validering i henhold til GMP (Good Manufacturing Practice).

Byggeriet indeholder innovative og fremtidssikrede tekniske løsninger og arealoptimering har indgået som væsentlige elementer.

 

Fakta

 • Bygherre:
  Region Sjællland
 • Etageareal:
  150 kvm tilbygning og mindre ombygninger
 • Anlægsbudget:
  6 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Fagentreprise
 • Projektrolle:
  Ingeniørrådgivning omfattende byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag samt udbud i fagentreprise på baggrund af hovedprojekt, fagtilsyn, projektopfølgning, aflevering og 1 års eftersyn
 • Samarbejdspartner:
  HS Rådgivning, der varetog arkitektydelser
 • Udført:
  2014