Region Nordjylland – Sygehus Vendsyssel, Hjørring – Ny Fælles Akutmodtagelse (FAM)

Byggeriet omfatter et nybyggeri på 4000 m2 omfattende delvist udgravet kælder, stueplan og 1. etage der går hen over den eksisterende skademodtagelse. Herudover omfatter projektet mindre ombygninger i den eksisterende skademodtagelse.

Øvrige ydelser: Brugerinvolvering, kontraktstyring, projekt og processtyring, budget- og økonomistyring, kvalitetsstyring, risikostyring, vurdering af bæredygtighed og lavenergitiltag

Byggeriet er designet, så det tager udgangspunkt i den eksisterende sygehusstruktur og falder godt ind i omgivelserne med facade imod Bispensgade. Byggeriet indeholder innovative og fremtidssikrede tekniske løsninger. Helende arkitektur og bæredygtighed samt arealoptimering har indgået som væsentlige elementer.

Den nye Fælles Akutmodtagelse indeholder mange funktioner herunder:

 • Dianostisk sengeafsnit med 32 senge til undersøgelser, behandling og pleje af patienter, der er indlagt i FAM.
 • Triage funktion som er bygningens hjerte, hvor alle patienter modtages.
 • Ambulancehal hvor svært tilskadekomne indbringes af Falck.
 • Traume/skaderum samt røntgenrum hvor svært til skade komne patienter behandles.

 

Fakta

 • Bygherre:
  Region Nordjylland
 • Etageareal:
  4.210 kvm
 • Anlægsbudget:
  100 mio. kr.
 • Projektrolle:
  Ingeniørydelser vedr. tekniske installationer herunder byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag samt udbud i fagentreprise på baggrund af hovedprojekt, fagtilsyn og projektopfølgning, aflevering og 1 års eftersyn. Kvaliteten i projektet er sikret ved gennemførelse af tværfaglig granskning og ved granskning af de enkelte fagområder i hver fase. I udførelsesfasen er fagtilsyn gennemført i henhold til tilsynsplan herunder stikprøvekontrol af entreprenørernes kvalitetssikringsmateriale.
 • Samarbejdspartner:
  Arkitema Architects, der har været totalrådgiver
 • Udført:
  2014