Nyt Universitetshospital Aalborg (NAU) – Bygherrerådgivning

Projektet omfatter et Nyt Aalborg Universitetshospital, hvor helende arkitektur og bæredygtighed indgår som væsentlige elementer.

Følgende funktioner indgår i projektet: Fælles akutmodtagelse (FAM), Sengefunktion, Ambulant- og dagfunktion/Danostisk center, Billeddianostik, Operationsfunktion, Intensiv, Børn og unge, Rehabilitering, Laboratorier, Forskning og uddannelse, Kontorer, Patient- og personalefaciliteter, Decentrale servicefunktioner og Serviceby.

Herudover etablerer Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige institut 17.000 m2 byggeri som en del af projektet.

Kvalitetsstyringsprogrammet er gennemført ved gennemførelse af tværfaglige møder og granskning.

 

Fakta

 • Bygherre:
  Region Nordjylland
 • Etageareal:
  135.000 kvm
 • Anlægsbudget:
  4,2 mia. kr.
 • Projektrolle:
  Bygherrerådgivning i forbindelse med projektkonkurrence herunder forundersøgelser, udarbejdelse af den tekniske del i konkurrenceprogram, konkurrencebetingelser, øvrige udbudsdokumenter, prækvalifikation og bistand ved gennemførelse af projektkonkurrence og bedømmelsesproces.
 • Samarbejdspartner:
  Underrådgiver: Hifab bygherreombud
 • Udført:
  2013 og igen i 2016