Region Midtjylland – DNV Gødstrup

DNV2 Projektkonkurrence om etablering af Nyt Universitets Hospital i Odense. Det samlede bygningskompleks er planlagt til at udgøre 150.000 m2. Søren Harde Larsen medvirkede som ingeniørfagdommer i 2011.

Region Midtjylland har udpeget CuraVita som vinder af konkurrencen om det nye supersygehus i Gødstrup nord for Herning, der med en anlægssum på fire mia. kr. bliver et af Danmarks største nybyggerier inden for sundhedssektoren.  

Med en anlægssum på fire mia. kr. bliver sygehuset et af Danmarks største nybyggerier inden for sundhedssektoren og sætter således standarden for fremtidens sygehusbyggeri.

”Hospitalet sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer sammenhængende og sikre patientforløb af høj patientoplevet og faglig kvalitet […] Hospitalet vil som Regionshospital være det foretrukne lærings- og forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen,” fremhæver Region Midtjylland om vinderforslaget.

Patienten i centrum

CuraVita består i konkurrencen af Arkitema Architects, NSW Arkitekter & Planlæggere (NO), AART architects, Grontmij, Moe & Brødsgaard, Arup og Hospitalitet (NO), og konsortiet har gennem hele projektforløbet fokuseret på at lave et projekt, der på den ene side tilbyder behandlingsmæssig og driftsmæssig effektivitet i den absolutte topklasse og på den anden side opleves som poetisk og imødekommende af både patienter, pårørende og personale.   For at sikre effektive arbejdsgange skaber vinderforslaget tæt kontakt mellem alle afdelinger og faglige specialer. Patienten har således kort vej til f.eks. billeddiagnostik og ambulant behandling, men generelt er det meningen, at specialisten kommer til patienten i stedet for omvendt. Ved at koncentrere transportvejene skaber vinderforslaget et sygehus, hvor patienten er i centrum, og hvor nærheden til specialerne er med til at sikre en hurtig og præcis diagnose.

Inspireret af landskabet

DNV3Forskning viser, at en tæt kontakt til naturen er med til at fremme patienternes helbredelse og personalets trivsel. CuraVita har derfor i høj grad lagt vægt på at styrke kontakten til det vestjyske hedelandskab, der danner inspiration for forslagets egenart og sanselighed med en brug af materialer, der leder tankerne væk fra det traditionelt kliniske sygehus og i retning af en tryg og hjemlig atmosfære.   Kontakten til den store jyske horisont har resulteret i et klart arkitektonisk koncept. Som en naturlig forlængelse af landskabets horisontale linjer er vinderforslaget forankret i en udstrakt base, som indeholder ambulatorier, billeddiagnostik, operationsafsnit og kontorer, mens sengeafdelingerne er placeret ovenpå basen som lette horisontale skiver, der i højere grad henvender sig til den blå himmel over Herning.

Fakta

 • CuraVita-samarbejdet
  Blev startet i 2007 og består i denne projektkonkurrence af firmaerne Arkitema Architects K/S, NSW Arkitekter & Planlæggere A/S, AART architects A/S, Grontmij, Moe & Brødsgaard og Hospitalitet. Konsortiet arbejder tværfagligt med hospitalsdesign og forener arkitekt- og ingeniørkompetencer med antropologi, logistik og hospitalsplanlægning. Konsortiet er også prækvalificeret til det nye universitetshospital i Aalborg.
 • Underrådgiver
  Arup
 • DNV-Gødstrup (Det Nye hospital i Vest)
  udgør ca. 135.000 m2.
 • Projektkonkurrencen
  er udskrevet af Region Midtjylland. Seks konsortier var prækvalificeret til projektkonkurrencen, hvoraf to konsortier gik til finalen, hvor projekterne skulle testes og raffineres, og CuraVita blev udpeget som vinder.
 • Projektrolle:
  Søren Harde Larsen var fagdommer
 • Udført:
  2011