Aalborg Universitetshospital – Bygning 05 – MR-scanner

Byggeriet omfatter ombygning på 500 m2 i onkologisk afdeling, hvor konferencefaciliteter m.v. blev ombygget til rum for MR-scanner med tilhørende forberedelsesrum, ventefaciliteter, teknikrum m.v.

Der blev etableret køleanlæg med frikøling. MR-scanneren anvendes som led i kræftbehandlingen.

Kvaliteten i projektet er sikret ved gennemførelse tværfaglig granskning og ved granskning af de enkelte fagområder i hver fase. I udførelsesfasen er fagtilsyn gennemført i henhold til tilsynsplan herunder stikprøvekontrol af entreprenørernes kvalitetssikringsmateriale. Rådgivning vedr. apparatur og teknisk udstyr.

 

Fakta

 • Bygherre:
  Region Nordjylland
 • Etageareal:
  500 kvm ombygning og etablering af udvendige tekniske anlæg
 • Anlægsbudget:
  24 mio. kr. inkl. apparatur
 • Udbudsform:
  Fagudbud af bygningsarbejder
 • Projektrolle:
  Totalrådgivning herunder projekteringsledelse, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag samt udbud i fagentreprise på baggrund af hovedprojekt, byggeledelse, sikkerhedskoordinering, fagtilsyn, projektopfølgning, aflevering og 1 års eftersyn
 • Udført:
  2014