Markusgården – 75 plejeboliger for VivaBolig og Aalborg Kommune

Konsolideringsplanen for plejehjemsområdet i Aalborg indeholder et nybyggeri som erstatning for det eksisterende plejehjem Lollandshus i Øgadekvarteret i Aalborg.

Kommunens Ældre- & Handicapforvaltning opfører servicedelen, mens Vivabolig er udpeget som boligorganisation til at opføre boligdelen.

Ingeniørfirmaet Harde Larsen A/S varetager ingeniørydelserne og er underrådgiver til arkitektfirmaet Friis & Moltke A/S. Rådgivergruppen skal bistå projektgruppen i programfasen og udarbejde dispositionsforslag samt teknisk byggeprogram til udbud i Totalentreprise.

Placering af det nye plejehjem opføres i Ø-gadekvarteret i Aalborg.

Målgruppen for det nye plejehjem er såvel plejekrævende borgere, som ikke kræver etablering af specialpladser samt borgere med demens, som skal have demensegnede boliger.

Den overordnede målsætning omkring nybyggeriet er at skabe et plejehjem, der fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse og samtidig at være en attraktiv arbejdsplads. Pleje og omsorg samt støtte i øvrigt til borgernes selvstændige liv, skal understøttes af indbyggede muligheder for rehabiliterende aktiviteter inde såvel som ude. Plejehjemmet skal give plads til pårørende og frivillige, ligesom der skal sikres en stærk forankring i lokalsamfundet. Rammerne skal ligeledes fremme samarbejdsrelationer præget af nærhed, ansvarlighed og respekt, hvilket er grobund for involverende og kompetente medarbejdere, som er drevet af at gøre en forskel for borgeren.

Byggeriets omfang og organisering for byggeriet er estimeret med udgangspunkt i ca. 75 boliger samt et anslået bruttoareal på ca. 75 kvm samt et bruttoareal for servicedelen svarende til ca. 10 kvm pr. bolig. Det endelige arealomfang og antal af boliger afhænger dog af, hvorledes bolig-, fællesområder og servicefunktioner organiseres mest hensigtsmæssigt og fastlægges dermed først gennem viderebearbejdning i program- og forslagsfasen. Grundens beskaffenhed, udformningen af byggeriets udearealer og samspillet med omgivelserne er ligeledes indvirkende faktorer i denne sammenhæng.

Alle boliger opføres som 1-rumsboliger med mulighed for fleksibel væg (flytbar skillevæg, reolsystem som på Birkebo eller lignende). Velfærdsteknologiske løsninger skal afdækkes og der skal bl.a. integreres løsninger, som understøtter forflytning. Servicearealet skal rumme plads til i alt ca. 80 medarbejdere, som er fordelt på 3 skift og herudover skal der ind tænkes faciliteter til understøttelse af involvering af frivillige. Organiseringen af servicefunktionerne skal ske under hensyntagen til personaleressourcer med fokus på bl.a. at optimere arbejdsgange.

 

Fakta

 • Bygherre:
  VivaBolig og Aalborg Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen
 • Etageareal:
  6.000 kvm med 75 almene plejeboliger heraf 35 demensboliger med tilhørende serviceareal
 • Anlægsbudget:
  100 mio. kroner
 • Udbudsform:
  Begærnset udbud i totalentreprise på baggrund af dispositionsforslag
 • Projektrolle:
  Harde Larsen er underrådgiver og varetger alle ingeniørydelser, herunder bærende konstruktioner, kloakanlæg, VVS, EL, ventilation, energi og bæredygtighed
 • Samarbejdspartner:
  Friis & Moltke Architecture, der er totalrådigver
 • Udført:
  Projektering pågår