KOA – Boliger på Kollegievej i Aalborg

Byggeriet er en højhusbebyggelse med op til 13 etager og består af en toetages base med butik, erhverv og parkering, hvorpå der placeres en boligkarré/gårdbebyggelse sammenlignet med et boligtårn.

Bebyggelsen er tilbagetrukket fra Kollegievej, hvorved skyggen fra tårnet, som er placeret i det nordvestlige hjørne af karreen, generer naboer og egne beboere mindst muligt. De 2 base-etager fylder resten af grunden ud, med den nederste etage, på grundens laveste kote, ”skubbet ind i” det stigende terræn mod syd og sydøst, således det øverste baseniveau ligger i øjenhøjde med Universitetsboulevarden.

Oven på basen placeres boligkarreen med sit gårdrumsniveau på parkeringsetagens tag. Karreens sider forskydes og vinkles let og danner både et indre gårdrum – men også et bytorv på basens 1. sal, som pga. det stigende terræn fungerer som en let hævet stueetage ud mod krydset mellem Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden.

Bytorvets beliggenhed, let hævet ud mod krydset, vil fremme områdets urbane karakter og vil via et stort landskabeligt trappe/-rampe anlæg invitere gående og cyklende ind gennem bebyggelsen.

I det nordvestlige hjørne af karreen indgår de nederste etager i tårnet i gårdrummet og de øvrige etager i tårnet fortsætter op og orienteres med udsigt mod vest/nordvest ind over Aalborg by.

 

Fakta

 • Bygherre:
  Vivabolig, Sundby-Hvorup Boligselskab og Kimbo Holding ApS
 • Etageareal:
  150 boliger samt erhvervs- og butiksareal på i alt ca. 12.500 kvm
 • Anlægsbudget:
  263 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Udbud i totalentreprise på baggrund af projektforslag
 • Samarbejdspartner:
  Friis & Moltke Architecture, der er totalrådgiver. Rambøll, der varetager bærende konstruktioner
 • Projektrolle:
  Harde larsen er underrådgiver og varetager ingeniørydelser vedr. tekniske installationer
 • Udført:
  Udbud pågår