Himmerland Boligforening afd. 79 – Tornhøjgaard – Botilbud for 32 borgere med særlige behov

Byggeriet omfatter 32 nye tidssvarende almene boliger til mennesker med udviklingshæmning med tilhørende service arealer.

Målgruppen for byggeriet er personer med udviklingshæmning i varierende grader. Enkelte kørestolsbrugere, men på sigt må der påregnes borgere som med alderen får nedsat fysisk funktion, hvorfor byggeriet indrettes så fleksibelt, at borgeren kan blive i boligen uanset funktionsgrad. Det vil sige, at boligerne kan tilpasses i spændet mellem ungdomsbolig henover almindelig lejlighed for så til sidst at være plejebolig.

 

Fakta

 • Bygherre:
  Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune
 • Etageareal:
  2.080 kvm og 400 kvm servicearealer
 • Anlægsbudget:
  30 mio. kr.
 • Projektrolle:
  Harde Larsen er underrådgiver og varetager alle ingeniørydeler, herunder bærende konstruktioner, kloakanlæg, VVS, EL, ventilation, energi og bæredygtighed
 • Samarbejdspartner:
  Arkitektfirmaet Kjæer & Richter, der er totalrådgiver
 • Udført:
  2019