Folkekirkens Hus, Aalborg

Ombygning af Gammeltorv 4 (den gamle Nationalbank i Aalborg)

Folkekirkens Hus er Aalborg Stifts kraftcenter for kirke og kultur og har adresse på Gammeltorv midt i byen lige ved siden af Domkirken.  Folkekirkens Hus skal være et mødested, hvor ikke bare kirke, men også kultur, værdier, uddannelse og samfund diskuteres bredt.

Huset fungerer som et kraftcenter for udvikling og innovation, der kan styrke det decentrale folkekirkelige liv og rummer blandt andet cafemiljø, værdidebatter, ungdomskirke, studenterarbejde, diakonalt arbejde, teologisk voksenundervisning, kirkeudviklingsarbejde, kor- og musikarbejde, projektarbejde med konfirmander og minikonfirmander for hele stiftets unge, kursusafdeling og kirke- og provstikontorer.

Efter ombygningen indeholder menighedshuset bl.a. mødesal til 150 personer, møde-, undervisnings- og aktivitetslokaler, produktionskøkken med tilhørende café, kontorer m.v.

Fakta

 • Bygherre:
  Budolfi Sogns Menighedsråd
 • Etageareal:
  800 kvm
 • Anlægsbudget:
  12 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Udbud i fagentreprise
 • Projektrolle:
  Alle ingeniørydelser omfattende forslag, projektering, udbud, fagtilsyn
 • Samarbejdspartner:
  Arkitektfirmaet Knudsen & Østergaard A/S
 • Udført:
  2016