Fælleskøkkenet Sakskøbing I/S

Byggeriet omfatter en ny bygning på 2100 m2 omfattende varemodtagelsesområde, produktionsområde, nedkølingsområde, nedkølet pakkeområde, område til pakning af færdigvarer.

Ved planlægning af køkkenet har der været lagt stor vægt på bruger- og medarbejderinvolvering i processen idet køkkenet er planlagt med moderne produktionsmetoder inden for køle- vacuum produktion, hvor der har været stor fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og en høj effektivitet.

Ud over køleproduktionen indeholder køkkenet også en afdeling der producerer smørrebrød og sandwich. Byggeriet indeholder innovative og fremtidssikrede tekniske løsninger herunder et solcelleanlæg og arealoptimering har indgået som væsentlige elementer.

Kvaliteten i projektet er sikret ved gennemførelse tværfaglig granskning og ved granskning af de enkelte fagområder i hver fase. I udførelsesfasen er fagtilsyn gennemført i henhold til tilsynsplan herunder stikprøvekontrol af entreprenørernes kvalitetssikringsmateriale. Rådgivning vedr. maskiner og teknisk udstyr.

 

Fakta

 • Bygherre:
  Region Sjælland, Guldborgsund Kommune
 • Etageareal:
  2.100 kvm nybyggeri
 • Anlægsbudget:
  57 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Fagentreprise
 • Projektrolle:
  Totalrådgivning herunder projekteringsledelse, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag samt udbud i fagentreprise på baggrund af hovedprojekt, byggeledelse, sikkerhedskoordinering, fagtilsyn, projektopfølgning, aflevering og 1 års eftersyn.
 • Samarbejdspartnere:
  Underådgivere: Arkitektfirmaet Friis Andersen og DH-Consult
 • Udført:
  2014