Region Nordjylland – Aalborg Sygehus Syd, Fælles Akut Modtagelse

Byggeriet omfatter tilbygning på 2000 m2 omfattende 2 sengeetager beliggende oven på eksisterende operations- og billeddianostisk afdeling. Der etableret nye elevatorer imellem den eksisterende skadestue og de nye sengeafdelinger så det samlet kan fungere som Fælles Akutmodtagelse. Herudover omfatter projektet ombygning af 500 m2.

Byggeriet er designet så det tager udgangspunkt i den eksisterende sygehusstruktur og falder godt ind i omgivelserne. Byggeriet indeholder innovative og fremtidssikrede tekniske løsninger. Helende arkitektur og arealoptimering har indgået som væsentlige elementer. Den nye Fælles Akutmodtagelse indeholder mange funktioner herunder:

 • Triage funktion som er bygningens hjerte, hvor alle patienter modtages.
 • Dianostisk sengeafsnit med 32 senge til undersøgelser, behandling og pleje af patienter, der er indlagt i FAM.

 

Fakta

 • Bygherre:
  Region Nordjylland
 • Etageareal:
  2.000 kvm tilbygning og 500 kvm ombygning
 • Anlægsbudget:
  62 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Totalentreprise
 • Projektrolle:
  Bygherrerådgivning omfattende byggeprogram udarbejdet i samarbejde med brugerne, dispositionsforslag samt udbud i totalentreprise. Kvaliteten i totalentrepriseudbuddet er bl.a. sikret ved funktionsbeskrivelse af hvert af de enkelte anlægsdele. Bistand til Region Nordjyllands byggeafdeling i udførelsesfasen herunder medvirken i 1 års eftersyn
 • Øvrige ydelser:
  Brugerinvolvering
 • Udført:
  2015