Domea afd. 141-02 – Jelling – Renovering af 32 almene boliger

Bebyggelsen er oprindeligt opført i 1976 og har kun gennemgået mindre vedligeholdelsesarbejder siden opførelsen.

Renoveringen omfatter facaderenovering, udskiftning af tag, døre, vinduer, efterisoleringsarbejder, nyt separeret kloaksystem samt renovering af installationer for vand og varme.

 

 

Fakta

 • Bygherre:
  Domea
 • Etageareal:
  2.400 kvm omfattende 32 rækkehuse med familieboliger
 • Anlægsbudget:
  8 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Hovedentreprise
 • Projektrolle:
  Harde Larsen har varetaget alle ingeniørydelser herunder bærende konstruktioner, kloakanlæg, VVS, EL, ventilation, energi og bæredygtighed
 • Samarbejdspartner:
  Friis & Moltke, Architecture, der er totalrådgiver
 • Udført:
  2018