Commissioning på Nyt Aalborg Universitetshospital NAU

Projektbeskrivelse

Nyt Aalborg Universitetshospital skal i fremtiden varetage det eksisterende universitetshospitals funktioner og mere til. Bygningskomplekset udgør ca. 170.000 m² fordelt på flere bygningsafsnit med en tunnel til servicebyen i kælderniveau.

Visionen for byggeriet er at give et løft til det samlede sundhedsvæsen i Nordjylland og forbedre muligheden for fortsat at skabe sammenhængende og sikkert patientforløb med flere ambulante behandlinger, kortere indlæggelser og flere specialister knyttet til den enkelte patient. Byggeriet består at 4 delprojekter:

Delprojekt A: Serviceby (inkl. tunnel) er forsyningscentral
Delprojekt B: Omfatter b06 Forskning/uddannelse; b08 Sengetårn I og b09 Sengetårn II.
Delprojekt C: Omfatter c04 Fælles akutmodtagelse; c05 Behandling.
Delprojekt D: Omfatter d01 Foyer; d02 Intensiv; d03 Børn og unge; d07 Ambulatorier.

Harde Larsen har forestået udarbejdelse af udbudsmateriale for gennemførelse af begrænset udbud efter udbudsloven (EU-udbud) vedr. udførelse af test af tekniske installationer og tilhørende dokumentation (Commissioning).

Processen har været:

 • Planlægning og fastlæggelse af udbudsmaterialets omfang og fastlæggelse af krav til commissioning ydelser
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Gennemførelse af prækvalifikation
 • Gennemførelse af tilbudsindhentning
 • Kontrahering
 • Bygherrerådgivning

Fakta

 • Bygherre:
  Region Nordjylland, Projektafdelingen
 • Etageareal:
  170.000 m2
 • Anlægsbudget:
  5 mia. kr.
 • Udbudsform Cx:
  Begrænset EU-udbud
 • Projektrolle:
  Bygherrerådgivning
 • Sarmarbejdspartner:
  Horten Advokatpartnerselskab
 • Udført:
  2021-2024