Centralkøkken på Fortunavej i Aalborg

Produktionskøkken

Produktionskøkkenet i Gug producerede indtil 2018 primært middagsportioner til plejecentrene i Aalborg Kommune, hvilket udgjorde 1700 portioner. Som følge af projektet, med om- og tilbygning til køkkenet, blev madproduktionen flyttet til Rishøjcentret i 2018.

Køkkenet blev udvidet ved tilbygning af et nyt produktionsareal på 700 m2 og de eksisterende produktionsarealer blev desuden renoveret. Tilbygningen omfatter varemodtagelsesområde, produktionsområde, nedkølingsområde med køle- og frostrum, nedkølet pakkeområde med temperatur på 12 grader C, nedkølet område til pakning af færdigvarer med temperatur på 3 grader C. Det nye om- og tilbyggede køkken blev ibrugtaget i 2019, hvor produktionen blev udvidet til 2600 middagsportioner, som nu også indeholder produktion til Aalborg Kommunes visiterede borgere i eget hjem. Køkkenet indeholder moderne produktionsanlæg som giver gode muligheder for at producere med en høj kvalitet, lang holdbarhed og samtidig med en høj produktionseffektivitet.

Af nye bæredygtige tiltag indeholder projektet etablering af Bio-kværn, hvor det organiske køkkenaffald kværnes i køkkenet og ledes ud i en tank i terræn, der tømmes for aflevering til biogasanlæg. Projektet indeholder også et centralt CO2 køleanlæg, der leverer køleforsyning til køle- og frostrum samt pakkeområdet.

Harde Larsen har varetaget totalrådgivning på projektet fra de indledende udredninger af behov til og med udførelsesfasen og køkkenet blev ibrugtaget i september 2019.

Fakta

 • Bygherre:
  AaK Bygninger, Aalborg Kommune
 • Etageareal:
  700 kvm
 • Anlægsbudget:
  30 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Hovedentreprise
 • Projektrolle:
  Totalrådgivning herunder projekteringsledelse, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag samt udbud i hovedentreprise på baggrund af hovedprojekt, byggeledelse, sikkerhedskoordinering, fagtilsyn, projektopfølgning, aflevering og 1 års eftersyn. Rådgivning vedr. maskiner og teknisk udstyr.
 • Samarbejdspartner:
  Friis & Moltke Architects
 • Udført:
  2017-2019