Boligforeningen Fjordblink afd. 3 – Renovering af 220 almene boliger

Byggeriet omfattede renovering af badeværelser med tilhørende tekniske installationer i 220 almene boliger samt renovering af klimaskærm omfattende tag, facader, nye gavle, nye vinduer/døre og porttelefonanlæg i alle opgange.

Herudover omfatter byggesagen udbedring af funderingssvigt og andre byggeskader.

 

Fakta

 • Bygherre:
  Boligforeningen Fjordblink afd. 3
 • Etageareal:
  14.500 kvm
 • Anlægsbudget:
  60 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Hovedentreprise
 • Projektrolle:
  Harde Larsen har varetaget projektledelse, projekteringsledelse, byggeledelse, sikkerhedskoordinering og alle ingeniørydelser herunder bærende konstruktioner, kloakanlæg, VVS, EL, ventilation, energi og bæredygtighed
 • Samarbejdspartner:
  Arkitektirmaet Andersen Rosendal
 • Udført:
  Nye badeværelser blev afsluttet 2011. Renovering af klimaskærm mv. afsluttet 2014