Boligforeningen Fjordblink afd. 17, Aalborg. Renovering af 50 badeværelser

Bebyggelsen er oprindeligt opført i 1987 og har kun gennemgået mindre vedligeholdelsesarbejder siden opførelsen. P

rojektet omfatter renovering af 50 badeværelser.

 

Fakta

 • Bygherre:
  Boligforeningen Fjordblink afd. 17
 • Etageareal:
  4.000 omfattende 50 rækkehuse med familieboliger
 • Anlægsbudget:
  5 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Hovedentreprise
 • Projektrolle:
  Harde Larsen har varetaget alle ydelser i forbindelse med teknisk rådgivning herunder projektledelse, projekteringsledelse, byggeledelse mv.
 • Udført:
  2017