Ny børnehave i Klarup – Børnehuset

Børnehuset i Klarup er en institution med plads til 88 børnehavebørn fordelt på 2 afdelinger med 40 børn i hver. Foruden grupperummene findes andre aktivitetsrum, som hele tiden kan ændres efter børnenes behov. Børnehaven er omkranset af en stor legeplads opdelt med forskellige funktioner som bålplads, udfordringer i balance og klatring, område med legeredskaber, frugttræer mv.

Børneinstitutionen er gennemført med følgende visioner for børnehaven: Børnene i børnehaven skal være fysisk aktive, få flere sanseoplevelser og mere bevægelsesglæde implementeret i hverdagen, således de får en god fornemmelse af egen krop. De mange bevægelsesoplevelser skal danne gode vaner for en sund livsstil med naturlig bevægelsesglæde. Børnene forventes at være meget ude, hvorfor der skal lægges stor vægt på de kreative løsninger af udearealerne med tilhørende aktivitetsområder.

Bygningen er opført med stort fokus på indeklimaet, herunder også arbejdsmiljøet for de ansatte. Der er bl.a. etableret mekanisk balanceret ventilation i alle rum for at sikre en god luftkvalitet, hvilket i samspil med det nye varmeanlæg, den moderne belysning og de gode lydlofter sikrer et behagelig indeklima og arbejdsmiljø for alle brugere i huset.

Udover det store fokus på indeklimaet er den fremtidige drift af bygningen også tænkt ind i byggeriet, således, at udgifter til denne minimeres. Der er således valgt erfaringsmæssigt gode og velafprøvede materialer med et meget lille vedligeholdelsesbehov. Derudover er de valgte tekniske løsninger optimeret, så energikravene i bygningsklasse 2020 iht. Bygningsreglementet er overholdt.

 

Fakta

 • Bygherre:
  Aalborg Kommune
 • Etageareal:
  700 kvm
 • Udbudsform:
  Totalentreprise
 • Projektrolle:
  Alle ingeniørydelser omfattende forslag, projektering, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn
 • Samarbejdspartner:
  Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S og Arkitekterne Bjørk & Maigaard ApS
 • Udført:
  2016