Alabu Bolig – Diskovej afd. 16, Aalborg. Renovering af 94 almene boliger

Bebyggelsen er oprindeligt opført i 1966 og har kun gennemgået mindre vedligeholdelsesarbejder siden opførelsen.

Renoveringen omfatter facaderenovering, udskiftning af tag, udskiftning af døre og vinduer, forbedring af fundering flere steder i bebyggelsen, efterisoleringsarbejder, nyt separeret kloaksystem samt nye forsyningsledninger omfattende vand og varme.

Herudover udføres der nye forhaver, hvor tilgængeligheden forbedres til en stor del af boligerne.

 

Fakta

 • Bygherre:
  Alabu Bolig
 • Etageareal:
  8.000 kvm omfattende 70 rækkehuse og 24 lejligheder i 2 etager
 • Anlægsbudget:
  42 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Hovedentreprise
 • Projektrolle:
  Harde Larsen har varetaget projektledelse, projekteringsledelse, byggeledelse og alle ingeniørydeler huerunder bærende konstruktioner, kloakanlæg, VVS, EL, ventilation, energi og bæredygtighed
 • Samarbejdspartner:
  Andersen Rosendal Arkitkekter, der varetager arkitektydelser
 • Udført:
  2019