Aalborg Universitetshospital – ombygning Klinisk Genetisk afd.

Byggeriet omfatter ombygning af eksisterende laboratorielokaler for sammenlægning af klinisk genetisk afdeling med molekylær diagnostik, herunder etablering af nyt køleanlæg med frikøling.

Kvaliteten i projektet er sikret ved gennemførelse tværfaglig granskning og ved granskning af de enkelte fagområder i hver fase. I udførelsesfasen er fagtilsyn gennemført i henhold til tilsynsplan herunder stikprøvekontrol af entreprenørernes kvalitetssikringsmateriale. Rådgivning vedr. apparatur og teknisk udstyr.

 

 

Fakta

 • Bygherre:
  Region Nordjylland
 • Etageareal:
  500 kvm ombygning i bygning Ø og etablering af udvendige anlæg
 • Anlægsbudget:
  4 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Fagentreprise
 • Projektrolle:
  Totalrådgivning herunder projekteringsledelse, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag samt udbud i fagentreprise på baggrund af hovedprojekt, byggeledelse, sikkerhedskoordinering, fagtilsyn, projektopfølgning, aflevering og 1 års eftersyn
 • Underrådgiver:
  Friis & Moltke
 • Udført:
  2011