Aalborg Universitetshospital – laboratorium renhedsklasse C til nuklearmedicinsk afd.

Byggeriet omfatter ombygning på 150 m2  laboratorielokaler, som anvendes til produktion af radioaktive lægemidler.

Laboratoriet består af et renhedsklasse C isotoplaboratorie type B med 2 stk. renhedsklasse A lafbænke, 1 stk. renhedsklasse c sluse, 1 stk. adgangssluse med undertryk og forskningslaboratorie, hvor der bl.a. udføres forberedende arbejde til det rene laboratorie.

 

8

Fakta

 • Bygherre:
  Region Nordjylland
 • Etageareal:
  150 kvm ombygning og etablering af udvendige anlæg
 • Anlægsbudget:
  5 mio. kr.
 • Udbudsform:
  Fagentreprise
 • Projektrolle:
  Totalrådgivning herunder projekteringsledelse, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag samt udbud i fagentreprise på baggrund af hovedprojekt, byggeledelse, sikkerhedskoordinering, fagtilsyn, projektopfølgning, aflevering og 1 års eftersyn. Kvaliteten i projektet er sikret ved gennemførelse tværfaglig granskning og ved granskning af de enkelte fagområder i hver fase. I udførelsesfasen er fagtilsyn gennemført i henhold til tilsynsplan herunder stikprøvekontrol af entreprenørernes kvalitetssikringsmateriale. Rådgivning vedr. apparatur og teknisk udstyr.
 • Samarbejdspartner:
  Friis & Moltke, som var underrådgiver
 • Udført:
  2013