Omfattende renovering afsluttet på Diskovej for Alabu Bolig

Almene boligerRenoveringen af boligerne på Diskovej i Aalborg er nu afsluttet efter en omfattende renovering.

Projektet har omfattet renoveringen af 94 almene boliger i alt 8.000 kvm på Diskovej i Aalborg for Alabu Bolig.

Med et anlægsbudget på 42 mio kr. har arbejdet omfattet facaderenovering, udskiftning af tag, døre og vinduer, forbedring af funderingen, efterisoleringsarbejder, nyt separeret kloaksystem samt nye forsyningsledninger omfattende vand og varme.