Om os

Harde Larsen Rådgivende Ingeniører A/S er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma med hele Danmark som arbejdsområde.

Vi yder rådgivning inden for alle kategorier af nybyggeri og om- og tilbygning samt bygningers energi- og miljøforhold. Herunder kan nævnes:

  • Sundhedsbyggeri
  • Laboratorier
  • Storkøkkener og catering
  • Sociale institutioner
  • Undervisningsbyggeri
  • Plejecentre/Ældreboliger/Boligbyggeri
  • Administrationsbygninger
  • Vej- og gadeanlæg
  • Erhvervs- og industribyggeri
  • Bygværker til tekniske installationer

Bæredygtigt byggeri:
Det er firmaets mål løbende at inddrage de sidste nye teknologiske fremskridt og opdagelser specielt med henblik på de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter, der præger en sund og bære dygtig udvikling.

Vi har stor erfaring med bæredygtigt byggeri og firmaet har en uddannet DGNB konsulent, som har stor erfaring i bæredygtigheds certificering af byggerier.

Kvalitetsstyring:
Harde Larsen A/S kvalitetssikrer egne ydelser efter retningslinjerne i firmaets kvalitetssikringshåndbog.

KS-systemet er udarbejdet med baggrund i byggestyrelsens KS-cirkulære af marts 2001 samt ”Vejledning i udarbejdelse af kvalitetshåndbog for rådgivende ingeniører”, Foreningen af Rådgivende Ingeniører marts 1995. Kvalitetsstyringssystemet er ligeledes opbygget i overensstemmelse med kravene i ISO 9001-standarden, i det omfang det er branchemæssigt hensigtsmæssigt.

Miljøledelse:
Harde Larsen A/S gennemfører en grundlæggende miljøscreening i alle vores projekter.

Certificering:
Harde larsen A/S er certificeret efter ISO 9001 til udførelse af energimærkning af bygninger. Bureau Veritas Certification Denmark A/S er tilknyttet som akkrediteret firma og forestår den løbende audit.