Vinder af Nyt Neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital

Harde Larsen A/S vinder konkurrencen om nyt Hospital GlostrupTeamet bestående af AART architects, Nordic Office of Architecture, Marianne Levinsen Landskab, Buro Happold, Hospitalitet og Harde Larsen Rådgivende Ingeniører har vundet konkurrencen om det 25.000 m2 store neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. Med det nye neurorehabiliteringshus markerer Glostrup Hospital sig som et af verdens førende centre for specialiseret rehabilitering af patienter med rygmarvslidelser og traumatiske hjerneskader.   Region Hovedstaden har udpeget teamet som vinder af konkurrencen om det nye neurorehabiliteringshus med en økonomisk ramme på 714 millioner kroner.

”Projektet skal roses for sine stærke arkitektoniske kvaliteter i relation til ønskerne for helende arkitektur. Disponeringen af bygningsanlægget med små dybder og megen dagslysadgang fra begge sider af bygningskroppene giver store dagslysmæssige kvaliteter til gavn for oplevelsen og helingen,” fremhæver Region Hovedstaden i dommerbetænkningen.  

Placeret vest for det eksisterende hospital lægger neurorehabiliteringshuset sig ud i parkens grønne rum, hvor to hvide sengebygninger rejser sig på en landskabelig base. De to sengebygninger er forbundet af en midterbygning med fællesfaciliteter og bliver opført omkring et gårdrum, så patienterne får mest muligt dagslys. Generelt har alle husets funktioner en tæt relation til det grønne parklandskab, enten i form af udsigt over parken eller mere intime landskabshaver på og omkring huset.

Læs mere om projektet her