NIRAS overtager aktiviteterne i Harde Larsen A/S pr. 1. juni 2023

”Harde Larsen og NIRAS udgør et perfekt match af ekspertise og faglige kapaciteter, og NIRAS får flere dygtige rådgivere til vores mange spændende projekter. De to firmaer komplementerer hinanden virkelig godt. Vi kender allerede hinanden godt fra fælles sygehusprojekter og fremfor alt kommer vores fælles styrker vores kunder til gode,” siger Flemming Mogensen, forretningsdirektør  i NIRAS.

Aftalen sker som led i et generationsskifte i Harde Larsen A/S. For indehaver og direktør Søren Harde Larsen gælder det om at fremtidssikre aktiviteterne i en god og sund virksomhed samt dens kompetente medarbejdere. I den forbindelse er Søren Harde Larsen rigtig glad for, at Harde Larsen nu bliver en del af NIRAS, der er en stor og velrenommeret rådgivervirksomhed.

Harde Larsen og NIRAS har i forvejen et godt samarbejde om det nye Neurorehabiliteringshus på Rigshospitalet Glostrup. Projektsamarbejdet begyndte i 2013, og byggeriet nærmer sig nu ibrugtagning.

For at styrke synergier på alle niveauer både fagligt og administrativt flytter alle medarbejdere i Harde Larsen ind hos NIRAS primo juni. Ud over at NIRAS overtager igangværende sager og viderefører dem i NIRAS-regi, medfører opkøbet ikke ændringer for vores kunder og samarbejdspartnere, der fortsat vil have kontakt til de samme medarbejdere, som fortsætter med projekter, kundesamarbejder og ansvarsområder.

På billedet ses: Flemming Mogensen (tv), forretningsdirektør i NIRAS, indehaver og direktør Søren Harde Larsen og Søren Hageman Christensen (th), regionsdirektør i NIRAS