Indvielse af produktionskøkken i Gug, Aalborg

Den 25. oktober 2019 klippede ledende økonoma Hanne Melgaard Juul snoren til det nye produktionskøkken i Gug med overværelse af rådmand Jørgen Hein.

Køkkenet er udvidet ved tilbygning af nyt produktionsareal på 700 kvm og de eksisterende produktionsarealer er blevet renoveret.

Det nye moderne køkken producerer dagligt 2.600 måltider, som nu også indeholder produktion til Aalborg Kommunes visiterede borgere i eget hjem.

Af nye bæredygtige tiltag indeholder projektet Bio-kværn, hvor det organiske køkkenaffald kværnes i køkkenet og ledes ud i en tank i terræn, der tømmes for aflevering til biogasanlæg samt et CO2 køleanlæg, der leverer køleforsyning til køle- og frostrum.

Totalrådgivning: Harde Larsen A/S
Arkitekt: Friis & Moltke og ARKPLAN Byplan- & Landskabsarkitekter