Firmaoplysninger

Harde Larsen A/S er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med CVR-nr. 26 63 61 24.

Bankforbindelse:
Spar Nord Bank, Nytorv, 9000 Aalborg.

Forsikringsforhold:
Professionel ansvarsforsikring i Tryg Forsikring.

Teknisk udstyr:
Basissoftware er baseret på MICROSOFT OFFICE 2013 (Word, Excel, Access og Projekt). Som CAD-system anvendes AutoCAD MEP 2019 og Revit MEP 2019 incl. MagiCAD 2019. Tekniske beregninger udføres med ingeniørprogrammer fra StruSoft, FABA light m.fl. Indeklimasimuleringer foretages med edb-programmet BSim2010. Energirammer udføres med BE10 fra SBI eller med program fra Builddesk. Kommunikation ud af huset foregår via Fiber Forbindelse 500/500 Mbit.