Bindingsværks hus får nyt liv

I Aalborg centrum, ligger et gammelt bindingsværks hus, som ikke har været brugt i mange år. Men nu får huset nyt liv, da der etableres to lejligheder i den 4 etager høje bygning.

Bygningens nuværende placering er fra 1946, hvor huset er pillet ned stykke for stykke og flyttet.

Harde Larsen er med på denne spændende opgave, hvor der i første omgang er monteret nye spær, der er bygget sammen med de eksisterende kviste.

Spær leverandøren og Harde Larsen har sammen løst udfordringen, ud fra en ide fra tømrermesteren. De dygtige håndværkere har formået at sammenbygge de gamle tagkonstruktioner med nye, så det er muligt at isolere taget.