Velkommen til Harde Larsen Rådgivende Ingeniører A/S

Harde Larsen Rådgivende Ingeniører A/S er et lokalt ingeniørfirma med kontor i Aalborg.
Vi arbejder landsdækkende for såvel offentlige kunder, som kunder indenfor erhvervslivet og det private.

Vi har stor rådgivningsekspertise inden for alle kategorier af nybyggeri og om- og tilbygning.

• Boliger og kontorbyggeri
• Social og sundhed
• Storkøkkener og catering
• Undervisning og kultur
• Bygningers energi- og miljøforhold

Nyheder

28.10.2015

Vinder opgaven med 32 nye almene boliger for Himmerland Boligforening


19.12.2013

Vinder af Nyt Neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital